Sørhjort - Sluttrapport

Av: Ole Bjørn Bårnes / Publisert: 22.05.2019 / Oppdatert: 22.05.2019
Foto: Eirik Jensen
Åpne

Målet har vært å lære mer om hjortens arealbruk og sesongtrekk, om hjortens leveområder og om hvordan man kan forvalte hjorten på bakgrunn av denne kunnskapen. I prosjektet har det blitt analysert data fra 31 GPS merka dyr. Sluttrapporten er nå ferdig, og link finner du under.

Sluttrapport

Kortrapport