Anbefalinger for hjorteviltforvaltningen i Telemark 2014-2018

Av: Ole Bjørn Bårnes / Publisert: 28.05.2015 / Oppdatert: 04.10.2017
Foto: Ole B. Bårnes
Foto: Ole B. Bårnes
Åpne

Hovedintensjonen med regionale viltanbefalinger er å samle privat og offentlig forvaltning i fylket og legge til rette for sunne bestander av hjorteviltartene i fylket vårt. I tillegg til overordnet målsetting er det formulert delmål under sju temaer. Dokumentet kan du lese i sin helhet her.

Anbefalingene vil bli evaluert i løpet av 2018.