Heiplanen

Av: Lene Sjølie / Publisert: 30.05.2016 / Oppdatert: 31.10.2017
Varde på fjellet
Heiplanen ble vedtatt våren 2012.
Foto: Guro Lien
Åpne

Regional plan for Setesdal Austhei, Ryfylkeheiane og Setesdal Vesthei (Heiplanen) ble vedtatt i de fem berørte fylkestingene i Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Telemark, våren 2012.

Regionplanen gir avklarende grenser på kartet og retningslinjer for arealbruk i ulike soner. Fylkeskommunene i Agderfylkene, Rogaland, Hordaland og Telemark har hatt ansvar for utarbeidelse av planen, og ansvar for oppfølging med årlige Heiplansamlinger og handlingsprogram.