Blefjell

Av: Lene Sjølie / Publisert: 30.05.2016 / Oppdatert: 31.10.2017
Tyttebærtue
Planen skal sikre leveområder for villrein og styre ferdsel og bruk.
Foto: Erik Røed/Tellus Works
Åpne

Hensikten med planen er å sikre leveområde for villrein og styre ferdsel og bruk for å sikre urørte naturområder og biologisk mangfold.

Planen ble godkjent av Miljøverndepartementet 21.06.2002.