Statlig sikra friluftsområder

Av: Ole Bjørn Bårnes / Publisert: 28.06.2012 / Oppdatert: 23.03.2017
Steinstrand på Jomfruland. Foto: Dan Riis
Steinstrand på Jomfruland
Foto: Dan Riis
Åpne

I Telemark er det gjennomgående god tilgang på friluftslivsområder i hele fylket. Dette er sikret gjennom allemannsretten og kommunale planer og retningslinjer. Enkelte områder er også sikret gjennom oppkjøp eller leieavtaler, såkalte statlig sikra friluftslivsområder. 

Spesielt er det mange områder langs kysten i Telemark som er statlig sikret, nettopp for å gjøre disse tilgjengelige for allmennheten og hindre utbygging. Mange av disse områdene inngår i skjærgårdsparken, og driftes av kystkommunene sin skjærgårdtjeneste.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har på sine hjemmesider mer informasjon om statlig sikrede friluftsområder: