Statlig sikra friluftsområder

Av: Ole Bjørn Bårnes / Publisert: 28.06.2012 / Oppdatert: 22.05.2018
Steinstrand på Jomfruland. Foto: Dan Riis
Steinstrand på Jomfruland
Foto: Dan Riis
Åpne

I Telemark er det gjennomgående god tilgang på friluftslivsområder i hele fylket. Dette er sikret gjennom allemannsretten og kommunale planer og retningslinjer. Enkelte områder er også sikret gjennom oppkjøp eller leieavtaler, såkalte statlig sikra friluftslivsområder.

I Telemark er det sikret ca. 150 friluftslivsområder, og spesielt er det mange områder langs kysten i Telemark som er statlig sikret. Grunnlaget for å sikre disse områdene er nettopp for å gjøre disse tilgjengelige for allmennheten og hindre utbygging. Mange av disse områdene inngår i skjærgårdsparken, og driftes av kystkommunene sin skjærgårdtjeneste.

Les mer om statlig sikrede friluftsområder på Miljødirektoratets nettsider.