Allemansretten

Av: Ole Bjørn Bårnes / Publisert: 13.08.2012 / Oppdatert: 21.09.2018
Turgåer tar seg en rast i skogen i Rauland
Turgåer i Rauland
Foto: Guro Siljan
Åpne

Allemannretten er et gratis fellesgode og den gir deg rett til å bruke utmarka, uavhengig av hvem som er grunneier. Ferdselen og oppholdet må skje innenfor rimelighetens grenser, og på en slik måte at du ikke er til ulempe for grunneieren og andre som er på tur.

Utmark og innmark

Alle kan i utgangspunktet oppholde seg og ferdes fritt til fots og på ski i utmark. Utmark omfatter skog, fjell, myr, lynghei, holmer og skjær - og utgjør størstedelen av landet.

Du skal alltid ta deg frem med forsiktighet og ta vare på naturen der hvor du ferdes.

Du kan ikke ferdes på dyrkede landbruksarealer, som åkre eller frukthager, det samme gjelder kulturbeite. Ferdselsforbudet gjelder ikke når marken er frosset eller snølagt. Utmarksbeite og skogplantefelt regnes som utmark og du kan fritt ferdes der hele året.

Det er i utgangspunktet tillatt å ta opphold over alt i utmark, unntaket er når du befinner deg nær der folk bor. Det kan altså være steder hvor du kan gå, men hvor du ikke kan slå deg ned for å sole deg eller bade.

Telt må settes opp mer enn 150 meter fra bebodde hus og hytter. Dersom du har slått det opp i nærheten av der folk bor, kan du bare ha det stående inntil to døgn på samme sted.

Mer informasjon om allemannsretten kan man finne på Miljødirektoratets nettsider