Viltulykker – hva gjør du hvis ulykken inntreffer?

Av: Ole Bjørn Bårnes / Publisert: 28.06.2018 / Oppdatert: 29.06.2018
Ettersøk av vilt med hund
Rask igangsetting av ettersøk kan hindre unødige lidelser for skadet vilt.
Foto: Ole Bjørn Bårnes
Åpne

På veg og jernbane i Telemark blir det årlig drept omkring 300 hjortevilt. I tillegg kommer påkjørsler av dyr som ikke blir funnet, dyret blir friskmeldt, eller påkjørsler som ikke blir meldt i det hele tatt. Samtidig er det også et stort antall andre arter som forulykker eller blir skadet , som for eksempel rev og grevling. Vi vet derfor at det årlig blir påkjørt et betydelig antall ville dyr i fylket.

Slike sammenstøt medfører store samfunnsøkonomiske kostnader grunnet skader på materiell og personer. Hvert år er det alvorlige personskader knyttet til viltulykker, og dødsulykker forekommer. I tillegg er det store lidelser for dyrene som blir skadet.

Viltulykker skal varsles

Det er viktig at viltulykker blir varslet til politiet, slik at man i kommunene kan iverksette ettersøk og hindre unødige lidelser for viltet. 

Telemark fylkeskommune har i samarbeid med Bamble kommune, NJFF-Telemark, Politiet og Statens vegvesen satt fokus på utfordringene med viltulykker i Telemark. En enkel markering/aksjonsdag vil i første omgang ikke utgjøre den store effekten på antall ulykker, men vi tror at økt oppmerksomhet rundt viltulykker på litt lengre sikt kan ha betydning for å redusere antall ulykker.

Vi har nå trykket opp «viltbånd» som er distribuert ut til kommunene, bensinstasjoner og andre aktører i fylket, slik at flest mulig kan ta med et bånd og legge i bilen. På båndet står nødvendig informasjon om hva man skal gjøre ved en viltulykke, og kan benyttes til å merke skadestedet i tilfelle uhellet skulle være ute.

Ønsker du slike bånd kan du ta kontakt med Telemark fylkeskommune, din kommune eller NJFF-Telemark.

Les også mer her om hva du skal gjøre hvis ulykken inntreffer (PDF)