Tre hjorter er nå merket i Telemark

Av: Ole Bjørn Bårnes / Publisert: 27.01.2015 / Oppdatert: 28.01.2015
Hjortemerking i Kviteseid 2015
Foto: Eirik Jensen
Åpne

Tre koller er nå merket med GPS-halsbånd i Telemark. To dyr i Kviteseid og et dyr i Nome, alle hunndyr. Dermed er de første dyra i prosjektet nå merka, og vi forventer at flere dyr vil bli forsøkyt merka i dagene som kommer.

Prosjektet "Sør-Hjort" er et interregionalt merkeprosjekt av hjort i Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark fylker. Det er mål om å merke ca 20 dyr vinteren 2015.

Det vil være mulig å følge dyrenes bevegelser via Hjortemerk.no. Det vil imidlertid være en viss forsinkelse i dataen som legges ut.

Prosjektmål

Prosjektets hovedmål er å utvikle kunnskap om hjortens arealbruk på Sørlandet (Aust- og Vest-Agder) og i Telemark som grunnlag for forvaltningen i regionen. Hovedmålet har sitt utgangpunkt i behov og ønske om økt kunnskap om hjortens arealbruk og dette målet søkes å oppnå gjennom et felles merkeprosjekt for flere kommuner på Sørlandet og i Telemark. Denne kunnskapen vil danne grunnlag for ei målretta hjorteforvaltning, og ei bærekraftig utnytting av hjorten som ressurs i framtida. Gjennom merking av dyr med GPS halsbånd vil man være i stand til å kunne besvare mange spørsmål knytta til hjortens arealbruk i løpet av året.

Man ønsker gjennom prosjektet å få bedre kunnskap om:

1. Hjortens trekkstrategi 

2. Hjortens trekkruter og sesongstrekk

3. Hjortens leveområder

4. Lokal forvaltning og hjortens arealbruk

5. Demografiske data