Tilskudd til viltformål

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 27.03.2017 / Oppdatert: 27.03.2017
Hjort i naturen
Merkeprosjektet «SørHjort» har mål om å utvikle kunnskap om hjortens arealbruk på Sørlandet og i Telemark - som grunnlag for forvaltningen i regionen.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

- Dette er en spennende sak for oss, forteller hovedutvalgsleder Tone Berge Hansen (Ap). 

Det er fylkeskommunen som har ansvaret for viltforvaltningen på de fleste høstbare artene, blant annet tilskuddsordninger til viltformål.  Som viltorgan arbeider fylkeskommunen for å fremme formålet i viltloven, og gi bistand, råd og rettledning i saker om viltforvaltning.

- Det er et gjort et godt forarbeide av fagfolka på området. Dette er tiltak som er så spesielle, at det er viktig for oss politikere å lytte til dem som har greie på det. Vi har lent oss på den faglige vurderingen, og velger å støtte den, forteller Berge Hansen.

16 søknader på 2,6 millioner kroner

Da fristen gikk ut for å søke 15. januar i år, hadde det kommet inn 16 søknader på til sammen 2 641 302 kroner.

Ordningen har en forventet ramme på 300 000 kroner i 2017. Det er fylkeskommunen som fordeler midlene, via Miljødirektoratet. Det endelige beløpet er ikke klart ennå.

Disse får tilskudd

  • NIBIO, SørHjort, et merkeprosjekt for hjort i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder, 100 000 kroner
  • Faun Naturforvaltning AS, kartlegging og forebygging av barkgnagskader, 30 000 kroner
  • Norges Jeger- og Fiskeforbund avdeling Telemark, oppdatering av sjøfugljakt i Telemark, 75 000 kroner
  • Norsk institutt for naturforskning, vegetasjonsanalyser i og utenfor uthegninger, 30 000 kroner
  • Norsk institutt for naturforskning, videreføring av prosjekt om hvor mye rødrev det finnes, 30 000 kroner
  • Norsk institutt for naturforskning,rypejegerundersøkelse, 10 000 kroner
  • Telemark fylkeskommune, vilttiltak 2017, 70 000 kroner

Du finner saksdokumenter her