Sjøfugljakt i Telemark

Av: Ole Bjørn Bårnes / Publisert: 05.10.2017 / Oppdatert: 05.10.2017
Ærfugl
Tilbudet om allmenn sjøfugljakt er gyldig til 31. mars 2022.
Foto: Bjørn Harry Schønhaug
Åpne

Tilbudet som har vært gjeldende siden 2004, forlenges nå med virkning til 2022 og omfatter jakt på sjøfugl innenfor gjeldende jakttider.

Allmennhetens jaktrett på sjøen

I Norge har alle norske statsborgere med gyldig jegeravgiftskort rett til å jakte på sjøen. Det samme gjelder utenlandske statsborgere som bor i Norge og som har bodd her det siste året.

På sjøen har allmennheten jaktrettigheter så langt det går vann. Grensen varierer dermed med flo og fjære. Det er også fri jakt på grunner og skjær som overskylles ved alminnelig høyvann. På fastland, øyer, holmer og skjær, samt i ferskvann, er det grunneieren som har jaktretten.

Sjøfugljakt på utvalgte offentlige eiendommer

For å utvide allmennhetens mulighet til å utøve sjøfugljakt i skjærgården der staten, fylkeskommunen eller kommunene er grunneier, er det for enkelte områder gitt tillatelse til jakt på sjøfugl.

Oversikt over hvilke områder som omfattes av ordningen finner du i brosjyren Sjøfugljakt i Telemark.