Si din mening om fylkeskommunens forhold til frivilligheten

Av: Kjersti Norgård Aase / Publisert: 09.05.2016 / Oppdatert: 09.05.2016
Frivillige i telemark Røde Kors på hjelpekorpsøvelse
Det overordnede målet for frivilligmeldingen er å bidra til å bevare og videreutvikle frivillighetstradisjonene i Telemark.
Foto: Bjørn Sodeland/Telemark Røde Kors
Åpne

I forbindelse med arbeidet med meldingen ønsker vi å kartlegge hvilke erfaringer frivillige organisasjoner har med dagens fylkeskommunale støtteordninger, og hvilke forventninger organisasjonene har til støtte og utviklingstiltak i framtiden.

Alle frivillige organisasjoner i Telemark inviteres til å svare på undersøkelsen. Målgruppen for undersøkelsen er ledelsen i frivillige organisasjoner i Telemark på lokalt og regionalt nivå. 

Frist for å svare er 23. mai 2016.

Svar på undersøkelsen her

Bakgrunn

Det overordnede målet for frivilligmeldingen er å bidra til å bevare og videreutvikle frivillighetstradisjonene i Telemark.

Formålet med meldingen er å:

  • skaffe en komplett og lett tilgjengelig oversikt over de tiltak og insentiver som allerede eksisterer i regi av Telemark fylkeskommune
  • avklare fylkeskommunens rolle og ansvar i forhold til frivillig sektor
  • vurdere tiltak som kan bidra til å styrke samarbeidet mellom fylkeskommunen og frivillig sektor

Frivilligmeldingen skal rulleres hvert fjerde år.