Ruster opp friluftsområder

Av: Cecilie Kult / Publisert: 20.04.2016 / Oppdatert: 21.04.2016
Krogshavn i januar
Bamble har blitt tildelt 1 178 000 kroner til nytt servicebygg og badetrapp i Krogshavn, grillplasser og benker på ulike badeplasser og rehabilitering og utvidelse av brygga på Kråka.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Det er fylkeskommunen på vegne av Miljødirektoratet som bevilger midler til kommuner som har søkt om å forbedre statlig eide friluftsområder. Målet er å legge til rette for økt friluftsaktivitet i befolkningen.

Fire kommuner får penger i 2016

Da søknadsfristen gikk ut 1. februar var det kommet inn til sammen 22 søknader på til sammen 4 754 945 kroner. Av disse ble tolv søknader innvilget, fordelt på fire kommuner:

  • Bamble har blitt tildelt 1 178 000 kroner til nytt servicebygg og badetrapp i Krogshavn, grillplasser og benker på ulike badeplasser og rehabilitering og utvidelse av brygga på Kråka.
  • Porsgrunn har fått 615 000 kroner til påfyll av sand på tre strender, bygging av gapahuk og rehabilitering av steinbrygga i Paradisbukta og bygging av gangbruer på Siktesøyholmene.
  • I Fyresdal er det gitt tilskudd på 225 000 kroner til tilrettelegging av Klokkarhamartoppen med adkomstveg, benker, bord og grillplass.
  • Kragerø har fått tildelt 82 000 kroner til oppføring av badetrapp ved stupebrettet på Nordre Dypsundholmen og oppføring av ny utedo på Fengesholmen.

Friluftsliv gir folkehelse

Fylkeskommunen har en viktig rolle i folkehelse- og friluftsarbeidet i fylket, og har ansvaret for tildelingene som skal stimulere til økt friluftsaktivitet i statlig sikrede friluftsområder. Midlene kan søkes av kommuner og interkommunale friluftsråd.

I slike område kan midlene gå til å opparbeide områder, tilrettelegging, vedlikehold og skjøtsel. Også tiltak som informasjonstavler, tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne, opparbeiding av turveier, parkeringsplasser, toalett, renovasjonsordning, badebrygge og beplantning, kan søkes om.

Ti søknader avslått

Søknadene er vurdert og prioritert etter Klima- og miljøverndepartementets rundskriv til søknadsomgangen 2016 og forskrift om tilskudd til tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder.

Strategiplan for idrett og friluftsliv er et annet styringsverktøy som er brukt i prioriteringene og fordelingen av midlene, sammen med godkjente tiltaksplaner.

Det innebærer at tiltakene som er avslått enten ikke er oppført i tiltaksplanen, ikke kommer allmennheten til gode, er et kommunalt ansvar eller på annen måte ikke er tilskuddsberettiget.

Du finner alle sakene politikerne i Fylkesutvalget behandlet 14. april her