Kartlegger friluftslivsområder

Av: Ole Bjørn Bårnes / Publisert: 03.02.2016 / Oppdatert: 03.02.2016
Evjudalen i Bøkommune
Innen 2018 skal flest mulig kommuner i Norge ha kartlagt og verdsatt sine friluftslivsområder.
Foto: Sindre Flø/Bø kommune
Åpne

Metoden vil kunne bidra til å oppnå det nasjonale målet om å sikre befolkningen mulighet til å drive et variert friluftsliv både i nærmiljøet og naturen for øvrig.

Mål om kartlegging innen 2018

Klima- og miljødepartementet (KLD) har iverksatt en flerårig satsing med mål om at flest mulig kommuner i Norge skal ha kartlagt og verdsatt sine friluftslivsområder innen 2018.

Som ledd i satsingen er det opprettet en tilskuddsordning for fylkeskommunene. Formålet med tilskuddsordningen er at fylkeskommunene setter i gang og gjennomfører regionale prosjekter for å stimulere kommunene til kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i henhold til Miljødirektoratet sin veileder (M-98 2013)

Samarbeid med Grenland friluftsråd

Telemark fylkeskommune vil i samarbeid med Grenland friluftsråd sette i gang dette arbeidet i Telemark.

Grenland friluftsråd vil i første omgang stå for det praktiske arbeidet med å finne interesserte kommuner, og utarbeide prosjektbeskrivelse og søknad til miljødirektoratet. I etterfølgende vil man koordinere arbeidet i respektive kommuner som igangsetter kartleggingsarbeidet.