Jomfruland blir nasjonalpark

/ Publisert: 17.12.2016 / Oppdatert: 09.01.2017
Rullesteinsstrendene på Jomfruland
Forsommeren 2017 blir det åpningsfest for den nye nasjonalparken på Jomfruland.
Foto: Kragerø kommune
Åpne

Det ble også opprettet et landskapsvernområde på Stråholmen. Jomfruland nasjonalpark er på ca. 117 kvadratkilometer og omfatter produktive sjøområder, rikt naturmangfold og vakre landskaper i Kragerø kommune fra Bamble i nord til Risør i sør.

Etter en god prosess med aktiv medvirkning fra organisasjonene i Kragerø og Kragerø kommune i over tre år, er nå Jomfruland nasjonalpark en realitet. Raet nasjonalpark i Aust-Agder ble opprettet samme dag og landet har nå fire marine nasjonalparker. Fra før hadde vi Ytre Hvaler og Færder nasjonalparker der det også er store sjøområder. 

–Vi har nå opprettet to nye nasjonalparker med store marine naturverdier. Et fantastisk natur- og kulturlandskap på Telemarkskysten og på Sørlandskysten blir sikret for kommende generasjoner, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Gleder seg over nasjonalparken

Ordfører i Kragerø, Jone Blikra har vært Kragerø kommunes fremste pådriver etter å ha overtatt stafettpinnen fra tidligere ordfører Kåre Preben Hegland.

- Takket være en grundig prosess med faglige utredninger og en bred involvering av lokalsamfunnet har vi kommet til et enstemmig politisk vedtak om opprettelse av Jomfruland nasjonalpark og Stråholmen landskapsvernområde. En prosjektgruppe sammensatt av forskjellige interessegrupper og en grundig prosjektleder har gjort en formidabel jobb. Dialogmøter med Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet førte til slutt til gode løsninger i spørsmål som var viktige for lokalbefolkningen. På vegne av hele kommunen er jeg stolt over å kunne dele en slik Perle som denne nasjonalparken med alle som bor her og alle som besøker oss i fremtiden. Som ordfører gleder jeg meg til åpningen av Jomfruland Nasjonalpark her i Kragerø og det som blir kommunens oppgaver i forvaltningen av nasjonalparken fremover.

Fylkesmann i Telemark, Kari Nordheim-Larsen har vært prosjekteier og ansvarlig for det lokale utredningsarbeidet:

- Dette er en stor dag for Telemark! Vi gratulerer innbyggerne i Kragerø spesielt med nasjonalparken! Nasjonalparken vil sikre vår flotteste kystnatur, landskapet og kulturarven. Den vil også gi mer kunnskap, stolthet og attraksjonskraft.

Kari Nordheim-Larsen takker alle gode krefter som har bidratt i verneprosessen og nevner spesielt at uten det gode samarbeidet med organisasjonene i Kragerø og at Kragerø kommune har tatt en aktiv rolle, ville det vært vanskelig å få til dette løftet for Kyst-Telemark. Både Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet har vært lydhøre overfor ønsker og behov lokalt, slik at det har vært mulig å finne gode løsninger.

 - Vi gleder oss til åpningsfesten på forsommeren i 2017. Jomfruland nasjonalpark vil bli til glede for alle og vi må bruke den med omtanke!

Fylkesordfører Sven Tore Løkslid er glad for nyheten. 

- Jomfruland nasjonalpark bekrefter det vi visste fra før: Skjærgården vår er unik. Nasjonalparkstatusen vil uten tvil profilere kyst-fylket i enda større grad i tida fremover. Her er det bare muligheter! Gratulerer Kragerø, og gratulerer Telemark. En stor takk til alle gode krefter som har bidratt i prosessen.

Lise Wiik, tidligere fylkesvaraordfører, har vært med i styringsgruppen.

- Det har vært hyggelig å være med på arbeidet med Jomfruland nasjonalpark. Gode prosesser og involvering av lokalbefolkningen sikrer at lokalt særpreg er tatt hensyn til, og at det naturlige livet fortsetter. Samtidig sørger vi nå for å sikre det unike i dette området. Telemark er stolt av Jomfruland nasjonalpark!

Talsperson for organisasjonene på øyene i nasjonalparken, Torstein Kiil, er en av dem som har brukt mye tid og krefter på arbeidet med nasjonalparken.

- Med nasjonalpark går vi inn i en ny tid for den ytre del av Kragerøskjærgården. Den gamle forvaltningen med mange verneområder opphører. Befolkningen representert ved organisasjonene på Jomfruland og Stråholmen har gjennom hele planprosessen vært aktive med innspill som skal sikre forutsigbarhet, ivaretagelse av naturmangfoldet og ikke minst gi fastboende og hyttefolk mulighet til å utøve sine daglige gjøremål, uten å komme i konflikt med regelverket. Fylkesmannen har på en utmerket måte ledet arbeidet og klart å gjøre de nødvendige tilpasninger. Kragerø kommunestyre har gitt en meget god støtte til de synspunkter og merknader som har kommet fra organisasjonene. Dette har vært et forbilledlig samarbeid som viser at god organisering og åpen kommunikasjon, gir resultater.

Les mer på fylkesmannens hjemmesider