Jakt på kystsel i Telemark

Av: Ole Bjørn Bårnes / Publisert: 25.06.2012 / Oppdatert: 08.01.2019
Sel ved Kragerøkysten. Foto: Hugo Lande
Sel i Kragerø
Foto: Hugo Lande
Åpne

Kvote for Telemark 2019

Fiskeridirektoratet fastsetter kvotene for jakt på kystsel etter anbefalinger fra Havforskningsinstituttet. I Telemark er det  åpnet for jakt på Steinkobbe og Grønlandssel:

  • Steinkobbe
    • Kvote - 10 dyr
    • jaktperiode - 2. januar - 30. april og 1. august - 30. september
  • Grønnlandssel
    • Kvote - Fri jakt
    • Jaktperiode - 2. januar - 30. september

Søk om fellingstillatelse

For å jakte kystsel i Telemark må man søke om tillatelse fra Telemark fylkeskommune. Tillatelse må innhentes for hvert enkelt fylke man ønsker å jakte i. 

Søknader behandles fortløpende. Kopi av bestått skyteprøve må følge søknaden.

Søknad med vedlegg sendes til post@t-fk.no eller Telemark fylkeskommune Postboks 2844, 3702 Skien.

Personer som har fått fellingstillatelse bes om å følge vilkår satt i tillatelsen vedrørende kvotesituasjon.

Rapportering

Alle som har fått tillatelse til å jakte sel skal sende inn rapport etter jaktsesongen, selv om det ikke er jaktet eller skutt sel. Ved eventuell felling av flere dyr skal ett skjema fylles ut for hvert dyr.