Invitasjon til seminar om statlig sikring av friluftslivsområder

Av: Geir Sørum / Publisert: 07.04.2017 / Oppdatert: 07.04.2017
Jomfruland
Tilgang til friluftslivsområder er viktig for å få folk ut i naturen og de gode opplevelsene det gir.
Foto: Bjørn Harry Schønhaug
Åpne

Seminaret er åpent for alle som er opptatt hvordan man skal ivareta og utvikle friluftslivet og viktige friluftslivsområder. 

Statlig sikring av friluftsområder gir allmenheten tilgang til viktige og tilrettelagte friluftsområder. Målet er å presentere de mulighetene ordningen gir.

Tid: torsdag 4. mai kl. 09.30-15.30

Sted: Fyresdal Næringshage, Klokkarhamaren 6, 3870 Fyresdal (se kart

Statlig sikring av friluftslivsområder

Tilgang til friluftslivsområder er viktig for å få folk ut i naturen og de gode opplevelsene det gir. Gode muligheter til friluftsliv er god folkehelse!

Siden 1950-tallet har staten bidratt til å sikre friluftslivsarealer for allmennheten i Norge – omkring 2 400 områder så langt. Uten statlig sikring ville mange av disse områdene vært nedbygd, ikke tilrettelagt eller på annen måte vært lite tilgjengelig for allmennheten. Denne ordningen forvaltes av Miljødirektoratet.

Statlig sikring innebærer at sentrale og lokale myndigheter går sammen om å skaffe råderett over nøkkelområder og tilrettelegger for friluftsliv, slik at flest mulig får tilgang til friluftsområdene.

Det er relativt få kommuner som benytter seg av mulighetene gjennom den statlige sikringsordningen. Vi ønsker å sette fokus på ordningen slik at flere ser mulighetene i den.

Det inviteres derfor til en fagsamling om temaet. Vi ønsker gjennom samlingen å informere om hvilke muligheter kommunene har for samarbeid med staten om sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder for allmennheten.

Målgruppe

Målgruppen er fagpersoner i offentlig sektor innenfor områder knyttet til friluftsliv og miljø, folk som arbeider med planlegging, friluftsråd, friluftslivsorganisasjoner og politikere.

Program og påmelding

Meld deg på innen 25. april via: telemark.pameldingssystem.no/seminar-statlig-sikra-friluftslivsomrader.

Invitasjon til seminaret med program for dagen kan du lese her (PDF).