Heiplansamlinga 2017

Av: Geir Sørum / Publisert: 16.11.2017 / Oppdatert: 17.11.2017
Sau på beite på vidda
Foto: Hans Fløystad
Åpne

Heiplansamlinga ble i år arrangert i Bykle med over 50 påmeldte fordelt på de to dagene. Blant deltakerne var folk med ansvar for planlegging, næring, kultur, vilt og miljø fra kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn. I tillegg var det deltakelse fra politikere, bedrifter og privatpersoner.

Hovedtema for årets samling var besøksforvaltning, men det var også andre temaer som ble presentert. Programmet for samlingen spente fra informasjon om skrantesjuken (CWD), besøksstrategier, tilrettelegging, villreinens levekår og gjennomføring og oppfølging av Heiplanen.

Presentasjoner fra samlinga

Nedenfor kan du se presentasjoner fra samlinga (lastes ned som PDF-filer):

Samarbeid mellom flere fylkeskommuner

Arbeidet med Heiplanen er et samarbeid mellom fylkeskommunene i Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Telemark. Det omfatter 18 kommuner og en rekke andre aktører.

Du kan lese mer om Heiplanen her.