Heiplansamlinga 2016 - Attraktiv reisemålsutvikling i fjellet

Av: Lene Sjølie / Publisert: 05.07.2016 / Oppdatert: 08.08.2016
Haukeliseter fjellstue er en av de mest populære turistforeningshyttene i landet.
Foto: Haukeliseter fjellstue
Åpne

Onsdag 21. og torsdag 22. september inviterer fylkeskommunene i Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark til Heiplansamling 2016.

Samlingen arrangeres på Haukeliseter fjellstue i Vinje kommune. Tema for samlingen er attraktiv reisemålsutvikling i fjellet.

Målgruppe

Alle som er opptatt av hvordan man skal forvalte og utvikle Setesdalsheiene i vest og i øst, til beste for bygdene, næringslivet og villreinen, er velkommen til fjells. Målgruppe er lokale og regionale politikere, representanter fra landbruk-, utmarks-, reiseliv- og kraftnæringa, verneområdeforvaltninga, kommuneplanleggere, bygde-, og næringsutviklere, friluftsinteresserte.

Påmelding

Påmelding innen 1. september via: https://telemark.pameldingssystem.no/heiplansamling2016

Mat og overnatting

Mat og overnatting dekkes av hver enkelt. Overnatting bestilles hos Haukeliseter fjellstue: info@haukeliseter.no, 35 06 27 77.

Priser og mer informasjon finner du på www.haukeliseter.no