En fremtid for ferskvannsfisk

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 02.02.2016 / Oppdatert: 02.02.2016
Rjukan sett fra Krossobanen (Foto: Eystein M. Andersen)
På Rjukan planlegges landets første oppdrettsanlegg på land for laks.
Foto: Eystein M. Andersen
Åpne

Rapporten er utarbeidet av professor Espen Lydersen ved Høgskolen i Sørøst-Norge etter initiativ fra Telemark fylkeskommune. Den har kartlagt hvilken kunnskap og kompetanse som finnes om ferskvannsfisk og ferskvannsfiske i Telemark. Det viktigste formålet med rapporten har vært å kartlegge aktører og miljø innen næringsfiske og oppdrett i ferskvann. I tillegg har den sett på miljøer innen logistikk, FoU og konsesjonsmyndighet som er knyttet opp mot denne næringen.

Gjort forsøk tidligere

Det har tidligere vært oppdrettsanlegg i ferskvann i fylket, hovedsakelig for regnbueørret. Alle disse anleggene er i dag lagt ned. Det er i dag to anlegg som driver med oppdrett av røye. Rapporten foreslår at det settes i gang en analyse av styrker, svakheter, muligheter og trusler for en slik næring i Telemark. Den kan danne grunnlaget for en strategi eller utviklingsplan for oppdrett av røye i Telemark.

Tidligere forsøk for å starte opp med innlandsfiske i Telemark har ofte stoppet opp på grunn av lite kunnskap. Denne rapporten kartlegger hvilke muligheter det finnes for å begynne med næringsfiske i Telemarkssjøene.

Vil bli et kraftsenter

Høgskolen i Sørøst-Norge har ambisjoner om å bli et kraftsenter i norsk og internasjonal målestokk innenfor kunnskap av næringsfiske i innlandssjøer. Arbeidet med rapporten har vist at det er lagt et godt grunnlag for dette.

Hovedutvalg for næringsutvikling har hatt rapporten oppe til behandling, og fant den så grundig og tillitvekkende at den skal danne en del av det faglige grunnlaget for den politikken Telemark fylkeskommune kommer til å føre på dette saksfeltet.