Bli med og sett hele Telemark i bevegelse!

Av: Lene Sjølie / Publisert: 02.09.2016 / Oppdatert: 19.09.2016
Hovedmålet i den nye strategien er å få flere telemarkinger og tilreisende til å drive med idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.
Åpne

7. juni vedtok politikerne i Telemark fylkesting Strategi for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016 – 2020.

Nå starter arbeidet med å operasjonalisere målsetninger og strategiske tilnærminger i konkrete tiltak.

- Vi vil lage en fireårig tiltaksplan og bruke den aktivt for å følge opp strategien. Det handler om å prioritere ressurser, fordele ansvarsoppgaver og sette tidsfrister for gjennomføring av konkrete tiltak, sier prosjektleder og fylkesidrettskonsulent Therese Surdal Lahus.

Avgjørende med samarbeid

Det er Telemark fylkeskommune som har ansvaret for å følge opp strategien, men det er avgjørende at fylkeskommunen samarbeider med kommuner, frivillige organisasjoner, næringslivet og andre aktører for å nå målsetningene.

Det er gjennom samarbeid og partnerskap, planprosesser, arenabygging, økonomiske virkemidler, nasjonale og internasjonale nettverk mulighetene for å sette hele Telemark i bevegelse ligger.

Fem målsetninger

Hovedmålet er å få flere telemarkinger og tilreisende til å drive med idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. For å nå hovedmålet har fylkeskommunen fem målsetninger i planperioden 2016 – 2020:

  1. Flere energieffektive og fremtidsrettede idrettsanlegg
  2. Skape gode forutsetninger for morgendagens toppidrettsutøvere i Telemark
  3. Sikre friluftsområder for allmennheten
  4. Bedre muligheter til fysisk aktivitet i nærmiljøet
  5. Telemark skal bli et attraktivt fylke for store idretts- og friluftsarrangement

- I arbeidet med strategien har det vært stor deltakelse og gode innspill fra kommuner, frivillige organisasjoner og andre samarbeidsaktører. Vi opplever et sterkt engasjement og en vilje til å samarbeide om å nå disse målsetningene, sier Lahus.

- Vi ser fram til å jobbe sammen med alle gode krefter i fylket for å få hele Telemark i bevegelse!