Storørret, friluftsliv, stedsutvikling i og ved Måna

Av: Ole Bjørn Bårnes / Publisert: 05.11.2014 / Oppdatert: 05.11.2014
Foto: Ingrid Strande
Åpne

Hvordan kan regional plan for vannforvaltning i Vest-Viken som er på høring nå, bidra til å sikre godt vannmiljø i framtida?

Styringsgruppeleder for Øst-Telemark vannområde Eivind Ørnes gir en kort oversikt over historisk utvikling i nedre Måna.

Hvordan har storørreten det? Hva har vannmiljøet å si for fisken? Jan Heggenes, Høgskolen i Telemark foredrar om dette.

Hva betyr Måna for Rjukan som sted? Sammen med regulanten har Tinn kommune bla. satset på å gjøre Måna mer tilgjengelig for allmennheten.

Eli Samuelsen fra Tinn kommune sier litt om dette og planer framover.

Det er Øst-Telemark vannområde som sammen med Telemark fylkeskommune arrangerer møtet.

Alle er velkommen!