Hvordan står det til med kystvannet?

Av: Ole Bjørn Bårnes / Publisert: 20.10.2014 / Oppdatert: 20.10.2014
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Hvordan står det til med kystvannet? Forvalter vi det til beste for det mangfoldige livet i havet? Hvordan har torsken, hummeren og sjøørreten det?

Hvordan vil den regionale planen for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken og som er på høring, kunne bidra til å oppnå god miljøtilstand i alt vann?

Noe av dette blir diskutert på åpent møte på Halen gård, Skarpenordvegen 23 i Langesund den 23. 10. kl. 18.

Arrangør: Kragerøvassdraget og Skien- Grenlandsfjordene vannområder i samarbeid med Telemark fylkeskommune