Havkonferansen 2014

Av: Ole Bjørn Bårnes / Publisert: 13.08.2014 / Oppdatert: 29.09.2016
Steinstrand på jomfruland
Foto: Dan Riis
Åpne

Konferansen skal formidle sammenhenger mellom land og hav og kunnskap om havområdet ytre Oslofjord og Skagerrak/ Kattegat. Samordning og koordinering av ressursene for økt innsats skal gjøre vannforvaltningsarbeidet til en målrettet arbeidsform og sikre et godt vannmiljø.

Målgruppe: Konferansen er åpen for alle og tar særlig sikte på å gi et godt grunnlag for å avgi uttalelser til planene, - kommuner, - statsetatene,- politiske partier, fylkesutvalg, relevante politiske utvalg i kommunene, ideelle råd, lag og foreninger, media, allmenhet.

Tid og sted: 13.-14. oktober på Quality Hotell Tønsberg, med middag på Bolærne.

Arrangør: Vannregionene Vest-Viken, Glomma og Agder. Program og påmelding finner du på vannportalen