Friluftslivets år 2015

Av: Ole Bjørn Bårnes / Publisert: 25.09.2014 / Oppdatert: 29.09.2016
Tyttebærtue
Foto: Erik Røed/Tellus Works
Åpne

Friluftslivets år 2015 (FÅ15) er en del av Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv som Klima- og miljødepartementet (KLD) presenterte i august 2013. Året skal resultere i økt deltagelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen. Året skal gi økt bevissthet om friluftslivets positive effekter knyttet til folkehelse. Året skal videre øke bevisstheten om allemannsretten og de svært gode mulighetene som alle i Norge har til å utøve friluftsliv. Friluftslivets år har tidligere blitt arrangert i 1993 og i 2005.

Mer informasjon om friluftslivets år finner du her