Fellingstall for elg og hjort 2013/14

Av: Ole Bjørn Bårnes / Publisert: 31.03.2014 / Oppdatert: 31.03.2014
Foto: Ole B. Bårnes
Elgokse i kikkert
Foto: Ole B. Bårnes
Åpne

For sesongen 2013/2014 ble det gitt tillatelse til å felle om lag 44 700 elger totalt. Det er omtrent samme nivå som foregående år. Fellingsprosenten endte på 78 prosent, mot 77 prosent i 2012/2013 da det ble gitt tillatelse til å felle ca. 44 800 dyr.

I Telemark viser foreløpige tall en reduksjon i antall felte elger. Statistisk sentralbyrå sin oversikt viser at det i jaktsesongen 2013 totalt ble felt 2 190 elg, mot 2424 dyr i 2012. i 2011 ble resultatet 2767 elger.

Etter to år med nedgang økte antallet felte hjort med 1.100 dyr siste jaktsesong, slik at til sammen 36.100 dyr ble felt. Målt etter antall felte dyr var hjortejakta for sjette år på rad større enn elgjakta. I alt ble det felt 1 150 flere hjort enn elg, men det er fortsatt flere elgjegere.

Den totale fellingskvoten var på 55 400 hjort, og fellingsprosenten ble dermed 65 prosent. Tallet på fellingstillatelser gikk ned med om lag 300 dyr regnet fra året før, viser SSBs tall for hjortejakta

 

På Østlandet og Sørlandet ble det felt flest hjort i Oppland og Telemark, med respektive 728 og 493 dyr. I Oppland økte jaktutbyttet med rundt 100 hjort, mens det i Telemark gikk litt tilbake sammenlikna med året før. Kvinnherad i Hardanger er som vanlig landets største hjortekommune, med 1.036 felte dyr. Til sammen jakta nesten 44.000 personer hjort i jaktåret 2012/2013, ei økning på 400 fra året før, viser SSBs tall for hjortejakta.