Bærekraftig vann i Vest-Viken?

Av: Ole Bjørn Bårnes / Publisert: 11.04.2014 / Oppdatert: 11.04.2014
Foto: Ingrid Strande
Åpne

Mesteparten av nedbørfeltene i Telemark  hører med i Vest- Viken. Telemark var derfor godt representert med folk fra administrasjoner (kommuner, fylkeskommune, fylkesmann) og  noen politikere.

I Vest- Viken er omtrent 50 % av vannet i god miljøtilstand. Målet er at enda mer av vannet må få god miljøtilstand.

I møtet ble det bla. redegjort for hvordan ulike sektorer påvirker vannet. Spesielt landbruk, vann- og avløpssektoren  og  vassdragsregulering ble omtalt.

Det er nå utarbeidet lokale tiltaksanalyser  i hele vannregionen, - også i Telemark. Disse viser bla. at Vassdragsregulering er en stor påvirker av naturmiljøet.

Hvordan  en kan komme fram til løsninger der produksjon av vannkraft kan bli mer miljøvennlig uten særlig grad av produksjonstap, er et stort diskusjonstema.

Orfører Arne Vinje fra Vinje kommune holdt et innlegg om vannkraft og pekte bl.a på at i reguleringer fra 50-og 60 tallet som bl.a Tokke-Vinje-reguleringen  er det i liten eller ingen grad satt miljøvilkår.

Ved revisjon som nå pågår, er det et mål å få inn vilkår som sikrer bedre naturmiljø.