Anadrom fisk i Skiensvassdraget

Av: Ole Bjørn Bårnes / Publisert: 05.11.2014 / Oppdatert: 05.11.2014
Las I Bø-elva
Laks i Bø-elva - Bjørn Evensen
Foto: Bjørn Evensen
Åpne

Hvordan er forholdene for laks og sjøørret i Skiensvassdraget? Vet vi nok til å forvalte disse artene på best mulig måte? Har den regionale planen for vannforvaltning i Vest- Viken og som nå er på høring tatt høyde for tiltak som sikrer godt vannmiljø og gode levekår for anadrom fisk? Hva med elvemuslingen som er avhengig av laks og ørret som vertsfisk? Dette og mer til blir tatt opp på åpent møte på Årnes kafeteria den 11. november kl. 18-20.30.

Det er vannområdene Skien- Grenlandsfjordene og Midtre Telemark som sammen med Telemark fylkeskommune arrangerer møtet som blir ledet av fylkesvaraordfører Lise Wiik.

Alle er velkomne!