Spredning av fiskearter

Av: Ole Bjørn Bårnes / Publisert: 29.05.2013 / Oppdatert: 29.09.2016
Nyfisket karpe
Karpe
Foto: www.colourbox.no
Åpne

Kartleggingen Norsk institutt for naturforskning (NINA) utfører gjelder både arter med en naturlig forekomst i Norge, og innførte arter.

Dersom du finner fiskearter som i løpet av de siste 10 til 20 åra ikke er registrert i elver eller innsjøer i ditt nærområde, vil NINA gjerne høre om det.

Opplysninger om slike arter kan gjøres ved hjelp av et eget skjema, eller du kan ta direkte kontakt med NINA på epost eller telefon. Informasjon om registrering og kontaktinfo finner man på NINA sine hjemmesider