Skal finne ut om miljøtilstanden

/ Publisert: 03.10.2013 / Oppdatert: 04.10.2013
Styringsgruppa i Østre Telemark vannområde på befaring.
Styringsgruppa i Østre Telemark vannområde som er på befaring i Mår-Gøystvassdragene for å se på hvordan vannkraftreguleringer påvirker vassdragsmiljøet.
Foto: Telemark fylkeskommune
Åpne

Miljøtilstanden i vannet kartlegges og det foreslås tiltak for å forbedre vannkvaliteten. Det er viktig å komme seg ut i marka for å se på forholdene. Her er det styringsgruppa i  Øst-Telemark vannområde som er på befaring.

Høsten 2013 er en hektisk periode i arbeidet med regionale vannforvaltningsplaner. Telemark er med i vannregionene Vest-Viken, Agder og Rogaland, sier Ingrid Strande, prosjektleder i Telemark fylkeskommune.

Hun forteller at det nå utarbeides lokale tiltaksanalyser i alle vannområdene i Telemark. disse sendes til sektormyndigheter, kommuner og referansegrupper.

1. desember oversendes tiltaksanalysene til vannregionmyndighetene Buskerud, Vest-Agder og Rogaland fylkeskommune.

Deretter utarbeider vannregionene de regionale vannforvaltningsplanene med grunnlag i de lokale tiltaksanalysene.

Fra 1. juli til 31. desember 2014 blir vannforvaltningsplanene lagt ut til offentlig høring. I 2015 behandles  i fylkesting og av Kongen i statsråd.