Miljøkommune.no

Av: Ole Bjørn Bårnes / Publisert: 06.05.2013 / Oppdatert: 07.05.2013
Kornåker i morgenstemning
Kornåker
Foto: Kjell-Tore Haustveit
Åpne

På nettstedet finnes det samling med oppskrifter og råd som viser kommunene hvordan de kan behandle plan- og miljøsaker riktig og raskt.

Kommunene har omfattende ansvar og myndighet på miljøområdet. Mange kommuner har svært dyktige saksbehandlere, som gjør en god jobb med å håndheve et komplisert lovverk. Men mange kommuner har savnet tilrettelagt informasjon som kan gjøre jobben lettere, og med bakgrunn i dette er miljøkommune.no lansert.

Det er utfordrende for kommunene å ha oversikt over alt fra prioriterte arter, radon og kulturminner som påvirker arealplanleggingen, til konsekvensen av bedrifters utslipp på avløpsnettet og graving i forurenset grunn. Nå kan kommunenes saksbehandlere finne kvalitetssikret informasjon på nettstedet, som er en veiviser i kommunal planlegging og miljøforvaltning

Dette finner du

  • Oversikt over kommunenes myndighet og plikt etter miljølovverket. Beregnet på saksbehandlere, politikere, miljøinteresserte og andre som har behov for å orientere seg i hva lovverket sier.
  • Praktiske veiledninger om hvordan konkrete myndighets- og pliktoppgaver på miljøområdet kan løses. Det er utarbeidet brevmaler og sjekklister for ulike arbeidsprosesser på en del saksområder. Beregnet på saksbehandlerne i kommunene.
  • Ordforklaringer, lenker til nyttige kart, databaser og andre instanser.
  • Nyhetsbrev med oppdateringer om lovendringer, nye veiledninger og andre nye ressurser.