Miljødirektoratet opprettet 1. juli

Av: Ole Bjørn Bårnes / Publisert: 02.07.2013 / Oppdatert: 02.07.2013
Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Foto: www.miljødirektoratet.no/
Åpne

I mer enn 40 år har Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) betydd mye for bevaring av naturen, for redusert forurensning og for utviklingen av norsk miljøpolitikk. Miljødirektoratet overtar nå oppgavene og ansvaret fra disse de to tidligere direktoratene. Målet er å samordne kunnskap, utøve myndighet og gi råd slik at det nye direktoratet blir en tydelig autoritet på miljøområdet.

Miljødirektoratet har om lag 700 medarbeidere. De er lokalisert i Trondheim og Oslo. Statens naturoppsyn (SNO) er også en del av direktoratet og har medarbeidere ved mer enn 60 lokalkontor omkring i landet. I tillegg har også SNO ansatte og tjenesteytere på timebasis.

Miljødirektoratet er et statlig forvaltningsorgan underlagt Miljøverndepartementet. Direktoratet er en selvstendig og uavhengig fagetat, men er samtidig er underlagt politisk styring. rammene for arbeidet blir lagt gjennom stortingsmeldinger og proposisjoner, statsbudsjett, instruks og årlige tildelingsbrev.

 

Mer informasjon finnes på miljødirektoratet sine hjemmesider