Lars Bjaadal vald til leiar

Av: Ole Bjørn Bårnes / Publisert: 09.12.2013 / Oppdatert: 29.09.2016
Hardangerviddarådet
Hardangerviddarådet
Foto: Dorthe Huitfeldt, Vinje kommune
Åpne

Portrett av Lars Bjaadal
Regional plan for Hardangervidda vart vedteken i fylkestinga i Hordaland, Buskerud og Telemark hausten 2011 og fylgd opp med vedtak om handlingsprogram våren 2013.

Hardangerviddarådet er samansett av politikarar frå  kommunar og fylkeskommunar som ligg innanfor plangrensa.
Villreinnemnda og fylkesmenn er også representerte i rådet.

Oppgåver

Rådets oppgåver er å følgje opp den regionale planen med

  • Planrulleringar, årlege handlingsprogram med prosjektoppdrag
  • Erfaringsutveksling med målsetting om mest mogleg lik praksis i sakshandsaming mm.
  • Dialog med eksterne aktørar