Kartlegging av utmarksnæring og naturbasert reiseliv

Av: Ole Bjørn Bårnes / Publisert: 16.11.2012 / Oppdatert: 09.01.2013
Vedstabel. Foto: www.colourbox.com
Vedstabel
Foto: www.colourbox.com
Åpne

AT Skog BA tok initiativet til dette forprosjektet, for å skaffe en oversikt over hvor vi står i dag og hvilke veivalg som må gjøres. Det ble i rapporten vurdert å være et behov for å belyse situasjonen, og for å peke på tiltak som kan føre utmarksnæring og naturbasert reiseliv inn i en mer positiv utvikling.

Prosjektet har vært finansiert av AT Skog, Fylkesmannen i Telemark og Telemark Fylkeskommune. Hele rapporten til forprosjektet finner du her: Kartlegging av utmarksnæring og naturbasert reiseliv i Telemark (pdf.)