Jegerregisteret

Av: Ole Bjørn Bårnes / Publisert: 25.06.2012 / Oppdatert: 01.10.2013
En jeger sikter
Jeger sikter
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Registeret gir også en oversikt over hvilke av de registrerte jegerne som har betalt jegeravgift.

Jegerregisteret driftes av Brønnøysundregisteret som utvikler og driver mange av samfunnets viktigste registre og elektroniske løsninger.

Jegerregisteret

Oppgavene som utføres ved Jegerregisteret er først og fremst registrering av jegere som har bestått jegerprøven, og utsending av jegeravgiftskort. Jegerregisteret har internettløsninger for betaling av jegeravgift og lisensfelling. Disse løsningene kan benyttes av norske og utenlandske jegere som er registrert i registeret.

Ønsker du å bestille jegeravgiftskort eller betale jegeravgiften, kan det gjøres på www.brreg.no/jeger/

Mer informasjon om jegerregisteret

Lisensjeger

Lisensfelling er skademotivert felling av et bestemt antall individer av en viltart med hjemmel i viltloven § 12, der kvoten er fastsatt av offentlig myndighet. Det kreves at jegeren er registrert som lisensjeger i Jegerregisteret for å kunne delta. Registreringen skjer i Jegerregisteret for hver enkelt rovviltart det enkelte jaktår. Det betyr at registreringen må gjentas ved nytt jaktår eller om man ønsker å jakte på andre rovviltarter enn de som først ble registrert. Registreringen er gratis.

Ønsker du mer informasjon, eller registrere deg som lisensjeger, kan det gjøres på www.brreg.no/registrene/jeger/lisensfelling.html