Hjorteviltregisteret

Av: Ole Bjørn Bårnes / Publisert: 25.06.2012 / Oppdatert: 09.01.2013
To rådyr en vinterdag. Foto: www.colourbox.com
Rådyr
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Hjorteviltregisteret er en nasjonal databank som ivaretar data fra jakt på hjortevilt og bever, samt opplysninger om fallvilt av utvalgte arter. Registeret drives av Naturdata as på oppdrag fra DN og all bruk og brukerstøtte er gratis. Hjorteviltregisteret skal således fungere som et forvaltningsverktøy for offentlige myndigheter og rettighetshavere.

For mer informasjon om hjorteviltregisteret, se www.hjorteviltregisteret.no