Hjorteviltportalen

Av: Ole Bjørn Bårnes / Publisert: 16.11.2012 / Oppdatert: 15.05.2013
Logo hjorteviltportalen
Logo hjorteviltportalen
Åpne

Hjorteviltportalen er en samlende nettside om alt som angår elg, hjort, villrein og rådyr. Målgruppen er jegere, grunneiere og mennesker som jobber med viltforvaltning, og har som mål å bli den mest besøkte nettsiden for folk på jakt etter informasjon om hjorteviltartene.

Det er et ønske om at hjorteviltportalen vil fremstå som organisk og i utvikling. Hjorteviltportalen har overtatt domenet hjortevilt.no av Hjorteviltregisteret, som heretter er å finne på adressen hjorteviltregisteret.no. Det er et uttalt mål at brukere av registeret skal gå inn via Hjorteviltportalen.

-Dermed vil man raskt kunne skaffe seg oversikt over ting som skjer i hjortevilt-Norge. Hjorteviltportalen vil dessuten presentere regelmessige drypp av spennende statistikk fra Hjorteviltregisteret, i håp om å vise for en større brukergruppe hvor mye informasjon som faktisk finnes registrert der.

Hjorteviltportalen er eid av Direktoratet for naturforvaltning, og er utviklet av Norsk Hjortesenter i samarbeid med et redaksjonsråd, samt representanter for de ulike kompetansemiljøene. Hjorteviltportalen er ett av totalt ni fyrtårn i den nasjonale Hjorteviltstrategien som ble vedtatt i 2009.

Her finner du linken til hjorteviltportalen www.hjortevilt.no/