Flått og hjortelusflue

Av: Ole Bjørn Bårnes / Publisert: 25.06.2012 / Oppdatert: 09.01.2013
Nærbilde av hjortelusflue.
Hjortelusflue
Foto: Bjørnar Ytrehus, Veterinærinstituttet
Åpne

www.flattogflue.no er et samarbeidsprosjekt mellom Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt, Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet.

Formålet er å kartlegge utbredelsen til flått og hjortelusflue og finne hvilke faktorer som bestemmer hvor og i hvilke mengder parasittene finnes. Kartleggingen er et frivillig registreringsprogram, men forvaltningen oppfordrer alle som håndterer hjortevilt om å følge opp prosjektet.

Det langsiktigemålet er å finne virkemidler til å effektivt kunne bekjempe flåtten og hjortelusflua. Se www.flattogflue.no for mer informasjon.