Fiskeutsetting

Av: Ole Bjørn Bårnes / Publisert: 02.10.2012 / Oppdatert: 30.05.2016
Fluefisker
Fluefisker
Foto: Colourbox.no
Åpne

Utsetting av innlandsfisk reguleres etter Lov om laksefisk og innlandsfisk, med Forskrift om utsetting av fisk og andre ferskvannsorganismer.

Søknadsskjema

Tillatelse til utsetting av innlandsfisk skal behandles av fylkeskommunen før man setter ut fisk. Det skal da benyttes søknadsskjema om utsetting av fisk som du finner i høyre marg.

Anadrom (vandrende) fisk som sjøørret og laks forvaltes fortsatt av fylkesmannen.