Fiskesperre

Av: Ole Bjørn Bårnes / Publisert: 02.10.2012 / Oppdatert: 29.09.2016
Fiskesperre på Kjeldal
Fiskesperre
Foto: Bjørn Erik Lauritzen
Åpne

I de store vannene Flåvann, Kviteseidvann og Bandak finnes det en unik storørretstamme, som var potensielt truet ved en etablering av gjedde. Som et ledd i å bevare denne fiskestammen ble derfor deler av Telemarkskanalen rotenonbehandlet høsten 2011, etterfulgt av en elektrisk fiskesperre som ble bygget våren 2012.

Med denne installasjonen som skal hindre videre spredning av gjedde oppstrøms Kjeldal sluse håper man å ha bidratt til bevaring av den truede elvemuslingen, den den unike storørretstamme og naturmangfoldet man finner i Telemarkskanalen.