1 million kroner til friluftsaktiviteter

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 21.03.2017 / Oppdatert: 21.03.2017
Foto: Erik Røed/Tellus Works
Åpne

- Det er fantastisk mange spennende aktiviteter som dekker et bredt geografisk område, forteller sier Tone Berge Hansen, leder for hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse.

- Dette er jo også kjempegode folkehelsetiltak, og det er flott at vi har muligheten til å dele ut over 1 million kroner til gode tiltak i Telemark, sier hun.

Det er fylkeskommunen som fordeler midlene, via Miljødirektoratet. I år kom det inn 40 søknader, på til sammen 2 941 057 millioner kroner

Ordningen har en forventet ramme 1 340 000 kroner. Ved høyere eller lavere totalramme vil vedtatt tilskudd bli justert.

Disse får støtte

 • Norges Jeger og Fiskerforbund, avdeling Telemark, kurs til å rekruttere til jakt, og hjelpe nye eller uerfarne jegere å komme i gang, 205 000 kroner
 • Norges Jeger og Fiskerforbund, avdeling Telemark, arrangere ulike friluftsaktiviteter, 200 000 kroner
 • Telemark Turistforening, turmarsjarrangement for 3-6 -åringer i barnehager i Telemark, 50 000 kroner
 • Telemark Turistforening , 7 opptur - turistforeningens nasjonale turdag for 8. Klassinger, 59 000 kroner
 • Telemark Turistforening, Til Topps, samarbeidsprosjekt mellom Telemark Turistforening og Telemark Røde Kors, 75 000 kroner
 • Telemark Turistforening, Klart det går - tilrettelegge friluftsliv for personer med nedsatt funksjonsevne, 205 000 kroner
 • Telemark Turistforening, øke friluftsaktivitet i skole, barnehager og fritid, 30 000 kroner
 • Grenland friluftsråd, fire prosjekter/arrangementer; Naturlos, Natt i naturen, Sjøvettdagen og Natur på norsk, 63 000 kroner
 • Friluftsrådet Sør, ledelse, servering, utstyr, transport til Friluftsskolen, 40 000 kroner
 • Friluftsrådet Sør, utarbeidelse, design, trykk og distribusjon av brosjyren Naturlos, 15 000 kroner
 • 4H Telemark, fylkesleir for barn og ungdom 12-19 år, 50 000 kroner
 • Telemark innvandrerråd, aktivitetstiltak for alle aldersgrupper i Telemark uavhengig av opprinnelsesland, helseutfordringer, religion eller kjønn, 24 000 kroner
 • Skien orienteringsklubb, lavterskeltilbud med enkel form for turorientering i lokalmiljøet, 16 000 kroner
 • Porsgrunn FSK, deltakelse på Nord 2017, landsleir for speidere og rovere i Nord-Norge, 30 000 kroner
 • Siljan Jeger og Fiskeforening, gratis familiedag for barnefamilier, 5000 kroner
 • Siljan Jeger og Fiskeforening, skyting for ungdom, 25 000 kroner
 • Gulset Speidergruppe, innkjøp materialer og utstyr, 20 000 kroner
 • Tinn Jeger og Fiskeforening, isfiskefestival, barnefiskefestival, stamfiske, 25 000 kroner
 • Notodden Turlag, annonsering og kostnader til ukentlige rusleturer, 17 000 kroner
 • Notodden Turlag, annonsering, skilt, premiering til 15 turposter, 20 000 kroner
 • Notodden Turlag, annonsering, mat, til overnattingstur, 10 000 kroner
 • Notodden Turlag, brosjyrer, skilt, premiering til 10 sykkelposter, 10 000 kroner
 • Notodden Turlag, transport, gaver til aktivitet for 8. Klassinger, 11 000 kroner
 • Notodden Turlag, annonsering, servering, fakler og fakkelbokser til fakkeltog, 6 000 kroner
 • Eidanger IL, transport, overnatting og mat til aktiviteter for tidligere rusmiddelavhengige, 50 000 kroner
 • Norges Astma og Allergiforbund region Østafjells, aktiviteter og kurs, 10 000 kroner
 • Porsgrunn og omegn Turistforening, premier, kjøring og annonsering til  tre familieturer, 14 000 kroner
 • Stiftelsen Kirkens sosialtjeneste avdeling Tilja oppfølgingssenter, midler til organisering og gjennomføring av aktiviteter og overnattingstur, 50 000 kroner
 • Natur og Ungdom, reiser, mat, utstyr og materiell i forbindelse med vårseminarer og kampanjeturer, 5 000 kroner

 

Om tilskuddsordningen

Målet med tilskuddsordningen er å medvirke til stimuleringstiltak og og holdningsskapende arbeid for friluftsliv.

Målgruppen for ordningen er frivillig lag og organisasjoner med friluftsliv som arbeidsområde, og de regionale/interkommunale friluftsrådene.

Midlene skal brukes til arbeid med og konkrete tiltak til å fremme friluftsliv som utgangspunkt for gode helsevaner og miljøholdninger.  Eksempler på dette er tiltak rettet mot barn, unge og barnefamilier, tiltak rettet mot personer med nedsatt funksjonsevne eller tiltak rettet mot personer som er lite fysisk aktive.