Ung i Telemark 2018 – nå er vi i gang

Av: Oda Kobro / Publisert: 14.02.2018 / Oppdatert: 01.03.2018
To blide jenter ved Nome videregående skole, avdeling Søve.
Tusenvis av ungdom fra Telemark får igjen muligheten til å la sin stemme høres i Ungdata-undersøkelsen.
Foto: Stina Glømmi
Åpne

Selve gjennomføringen av undersøkelsen skjer i skoletiden i uke 9 til 11.

Bli med og bli hørt!

Gjennom undersøkelsen får ungdommer i hele fylket mulighet til å si hva de mener om ulike sider ved eget liv – blant annet om venner, familie, skoletrivsel, rusmiddelbruk og nærmiljøet de bor i.

Undersøkelsen er viktig for å kartlegge hvordan det står til med ungdommene i Telemark, og for å møte utfordringer på en god og treffsikker måte. Deltakelse i undersøkelsen gir derfor ungdom i fylke en gyllen mulighet til å fortelle politikere, myndigheter og forskere om hvordan de har det.

Forrige gjennomføring av Ung i Telemark var i 2015. Årets gjennomføring gir derfor grunnlag for å se om det har skjedd en endring på de områdene av unges liv som måles i undersøkelsen.

Full konfidensialitet

Svarene avgis elektronisk og deltakerne i undersøkelsen er sikret full konfidensialitet.

Dette er viktig for å sikre at ungdommene føler seg trygge til å svare ærlig på spørsmålene. All data som inneholder mulige indirekte personopplysninger vil bli oppbevart på et sikkert område fram til utgangen av 2022. Etter det vil alle opplysninger bli anonymisert. Slik sikres et sannferdig bilde av ungdommen i fylket.

Hva skjer med resultatene?

Hovedresultatene fra undersøkelsen blir presentert på en stor konferanse høsten 2018.

Erfaringen fra 2015 og fra andre fylker som har gjennomført undersøkelsen viser at det blir stort lokalt engasjement rundt resultatene. Dette gjelder ungdom i «vår kommune», i «vårt nabolag» og på «vår skole».

Vi er opptatt av at det å delta i undersøkelsen skal være meningsfullt og få betydning. Ved å delta i undersøkelsen bidrar ungdommene til å styrke kompetansen på ungdoms hverdagsliv.

Resultatene både kan, og bør, jobbes med på flere ulike nivå. Vi har tidligere erfart at mange kommuner bruker tallene aktivt i etterkant av undersøkelsen, både i målrettet arbeid på skolene og i nærmiljøet. Dataene gir også et godt grunnlag for samarbeid med fagmiljøer i andre kommuner. 

Resultatene er også viktige i det forebyggende og helsefremmende arbeidet rettet mot ungdom.