Stipend til masteroppgaver med «Ung i Telemark» som tema

Av: Kjersti Norgård Aase / Publisert: 08.05.2017 / Oppdatert: 08.05.2017
Illustrasjonsfoto av to skoleungdommer
Send inn din søknad innen 1. august.
Foto: Stina Glømmi
Åpne

Våren 2015 svarte 8 500 elever på ungdomsskoler og videregående skoler i Telemark på spørsmål om hvordan det er å vokse opp i Telemark. Våren 2018 gjennomfører vi en ny undersøkelse.

Vi ønsker nå at en eller flere masterstudenter skal bruke datamaterialet fra Ung i Telemark 2015 til å undersøke problemstillinger knyttet til folkehelse. Temaer kan for eksempel være sosial ulikhet i helse, fysisk og psykisk helse, trivsel og mestring, helsevaner, bruk av tjenestetilbudet, fritid, eller forhold til familie, venner og nærmiljø. Kvalitativ brukertesting av spørsmålene kan også være et tema for oppgaven.

Vi lyser ut inntil to stipender på 20 000 kroner hver for dette arbeidet. Halvparten av stipendet utbetales ved prosjektstart og resten utbetales når oppgaven er levert.

Er dette noe for deg?

Dersom dette kan være noe for deg – send en kort prosjektbeskrivelse (maks to sider), en kort beskrivelse av deg selv (en side) og karakterutskrift til oda.kobro@t-fk.no innen 1. august 2017.

Svar vil bli gitt innen 1. september 2017.

Ungdatakoordinator hos Høgskolen i Sørøst-Norge, Elisabeth Gulløy, kan også kontaktes ved eventuelle spørsmål. Hun treffes på e-post elisabeth.gulloy@usn.no.