Mange jenter sliter med dårlig selvbilde

Av: Kjersti Norgård Aase / Publisert: 28.10.2015 / Oppdatert: 15.11.2016
Paneldebatt med ungdommer på konferansen Ung i Telemark 2015
"Bruk oss mer!" var den klare oppfordringen fra Anna Bjurholt i Telemark ungdomsråd og de andre som deltok i ungdomspanelet på konferansen "Ung i Telemark".
Foto: Anne-Cathrine Reuterdahl/Borgestadklinikken
Åpne

21. og 22. oktober samlet nær 250 deltakere seg på Kragerø resort for å høre om hvordan det er å være ung i Telemark.

Foruten resultatene fra undersøkelsen, bød konferansen på foredrag om ungdom som faller utenfor, spillkultur blant ungdom og hva vi kan lære av dialoger med ungdom.

Sentrale personer i skole og tjenesteapparatet stilte til paneldebatt. Det samme gjorde ungdommer fra ungdomsråd og elevråd rundt om i Telemark.

Telemarksungdommer bidro også med kulturelle innslag – fra virtuost marimbaspill ved Åsmund Soldal til halsbrekkende turnoppvisning av Storm turngruppe.

Det er ok å være helt alminnelig

Høgskolelektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Mattias Øhra, avsluttet konferansen med et engasjerende innlegg der han blant annet tok til orde for at det er ok å være helt alminnelig, og at fokuset på selvrealisering stresser ungdommene.

Konferansen var et samarbeid mellom Telemark fylkeskommune, Kompetansesenter rus – region sør, Høgskolen i Telemark, Telemark ungdomsråd og Fylkesmannen i Telemark.

Les også: Det er godt å være ung i Telemark

Presentasjoner

Ung i Telemark 2015 – presentasjon av funn
Asle Bentsen, spesialkonsulent, KoRus – Sør

Inaktiv ungdom, en av vår tids største utfordringer?
Ida Kjellemyr og Ida Lindkvist, tidligere masterstudenter, Geir Moshuus, førsteamanuensis og Mette Bunting, førstelektor, alle Høgskolen i Telemark

Ung i Telemark 2015 – dypdykk i rapporten
Hva kan forklare frafall fra videregående skole?  - Asle Bentsen, spesialkonsulent, KoRus – Sør
Bruken av skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom - Geir Møller, spesialkonsulent, KoRus – Sør

Barn, unge og voksne nå til dags!
Mattias Øhra, høgskolelektor, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Prosjekt UNG. Hva kan vi lære av dialoger med ungdom?
Karin Gustavsen, samfunnsforsker, KoRus – Sør

Konferanseprogram: Ung i Telemark 2015 - Ungdommens stemmer

Rapport: Ung i Telemark 2015