Om Folkehelseprisen

Av: Lene Sjølie / Publisert: 15.04.2015 / Oppdatert: 22.08.2017
Familie på tur i skogen
Alle telemarkinger er målgruppe for folkehelsearbeidet.
Foto: Illustrasjonsfoto, www.colourbox.com
Åpne

Folkehelseprisen 2018 blir lyst ut i månedsskifte januar/februar 2018. Prisen er 50 000 kroner.

Gode eksempler

Formålet med Folkehelseprisen er å vise eksempler på godt folkehelsearbeid i tråd med den til enhver tid vedtatte folkehelsestrategien i Telemark. Dette kan være innen det brede folkehelsearbeidet/planarbeid eller innen tema som psykisk eller fysisk helse, inaktivitet, kosthold eller kultur for helse.

Hensikten er å påvirke mer enn å belønne. Alle telemarkinger er målgruppe for folkehelsearbeidet, men med spesiell oppmerksomhet mot utvalgte grupper som barn, unge og risikogrupper. 

Speiderne vant Folkehelseprisen 2015

Folkehelseprisen 2015 skulle gå til en frivillig organisasjon som hadde arrangert friluftsaktiviteter og tiltak for fysisk aktivitet for innbyggerne i Telemark. Aktiviteter som retter seg mot barn og unge ble spesielt vektlagt i vurderingen.

Alle fylkets innbyggere, private, frivillige eller offentlige organisasjoner, grupper eller lag ble oppfordret til å komme med forslag til aktuelle prisvinnere. Det var også mulig å nominere på vegne av egen organisasjon.

Vinnerne ble Grenland krets av Norges speiderforbund.

Mental helse Ungdom Grenland og Bø Frivilligsentral er tildelt folkehelseprisen 2016

Folkehelseprisen 2016 hadde tema psykisk helse i et folkehelseperspektiv. Prisen skulle gå til en frivillig, privat eller offentlig organisasjon/aktør som har bidratt til å fremme god psykisk helse, livsmestring, trivsel og økt livskvalitet blant innbyggerne i Telemark. 

Det kom inn 17 nominasjoner på aktuelle kandidater. I tillegg til Telemark fylkeskommune, deltok representanter fra Kompetansesenteret rus-region sør (KoRus-Sør) og Fylkesmannen i Telemark i vurderingen. Juryen valgte til slutt å dele prisen mellom to kandidater som begge er særdeles verdige vinnere: Mental Helse Ungdom Grenland og Bø Frivilligsentral. 

Du kan lese mer om vinnerne av Folkehelseprisen 2016 her.