Om Folkehelseprisen

Av: Heidi Hamadi / Publisert: 15.04.2015 / Oppdatert: 28.06.2018
Familie på tur i skogen
Alle telemarkinger er målgruppe for folkehelsearbeidet.
Foto: Illustrasjonsfoto, www.colourbox.com
Åpne

Folkehelseprisen blir lyst ut i mai/juni hvert år. Prisen består av et diplom og en gavesjekk på 50 000 kroner. Frist for å nominere kandidater er 15. oktober*.

Kriterier for tildeling

Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse vedtok i møte 5. februar 2018 nye retningslinjer for tildeling av folkehelseprisen. Her ble det fastslått at prisen skal gå til noen som har gjort en særlig innsats eller er nyskapende innen folkehelsearbeidet i Telemark. Det skal også legges vekt på om tiltaket har overføringsverdi.

Dette kan eksempelvis være innen det brede folkehelsearbeidet (planarbeid) eller innen tema som psykisk eller fysisk helse, inaktivitet, kosthold, aktiv alderdom og lignende. 

Det vil bli lagt vekt på at tiltaket eller innsatsen er innenfor de innsatsområdene og det utfordringsbildet som den regionale planen for folkehelse til enhver tid legger ved på.

Alle telemarkinger er målgruppe for folkehelsearbeidet, men med spesiell oppmerksomhet mot utvalgte grupper som barn, unge og eldre.

Fullstendige retningslinjer for folkehelseprisen kan du lese her.

Hvem kan foreslå og bli foreslått?

Alle fylkets innbyggere, private, frivillige eller offentlige organisasjoner, grupper eller lag kan foreslå kandidater. Det er ikke noe i veien for å foreslå egen organisasjon eller virksomhet eller egne tiltak.

Prisen kan også tildeles enkeltpersoner, private, frivillige eller offentlige virksomheter eller tiltak.

Beslutning om tildeling og utdeling av prisen

Fylkesrådmannen innstiller kandidat til prisen blant de innkomne forslagene, og kan også selv foreslå kandidater. Det er hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse som fatter beslutning om hvem som skal motta prisen.

Selve utdelingen av prisen vil skje på Telemark fylkestings møte i desember hvert år.

Retningslinjene har nedfelt 15. oktober som frist, men for å rekke politisk behandling av saken i hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse kan fristen variere noe fra år til år.