Zippys venner

Av: Lene Sjølie / Publisert: 13.07.2012 / Oppdatert: 30.01.2018
Logo Zippys venner
Forskning i Norge viser at Zippys venner gir økt mestring, bedre faglig fungering, bedre klassemiljø og mindre mobbing.
Foto: Voksne for barn
Åpne

Pris: Gratis
Når: Ta kontakt for informasjon om kurs

Om tilbudet

Programmet gir lærere og elever redskaper til å identifisere og snakke om følelser, og trening i kommunikasjon og konflikthåndtering. Videre arbeides det med metoder for å håndtere mobbing, for å beholde eller skape vennskap samt trening i å arbeide med forandring, tap, skilsmisse og død. Programmet lærer elevene hvordan de kan mestre stadig nye utfordringer i livet.

Hvorfor er dette viktig?

Elever har krav på et godt psykososialt læringsmiljø. Lærere, ansatte i PPT og skolehelsetjeneste får praktiske og anvendelige verktøy gjennom Zippys venner.

Forskning i Norge viser at programmet gir økt mestring, bedre faglig fungering, bedre klassemiljø og mindre mobbing.

Kontakt

Voksne for barn
Øystein Ekeberg-Sande
fagkoordinator og nasjonal programmedarbeider i Zippys venner
oystein.ekeberg-sande@vfb.no
93 26 29 89

Mer informasjon

Les mer om Zippys venner på Voksne for barns nettsider.