Zippys venner

Av: Lene Sjølie / Publisert: 13.07.2012 / Oppdatert: 13.08.2019
Logo Zippys venner
Forskning i Norge viser at Zippys venner gir økt mestring, bedre faglig fungering, bedre klassemiljø og mindre mobbing.
Foto: Voksne for barn
Åpne

Pris: Gratis
Når: Ta kontakt for informasjon om kurs

Om tilbudet

Programmet gir lærere og elever redskaper til å identifisere og snakke om følelser, og trening i kommunikasjon og konflikthåndtering. Videre arbeides det med metoder for å håndtere mobbing, for å beholde eller skape vennskap samt trening i å arbeide med forandring, tap, skilsmisse og død. Programmet lærer elevene hvordan de kan mestre stadig nye utfordringer i livet.

Hvorfor er dette viktig?

Elever har krav på et godt psykososialt læringsmiljø. Lærere, ansatte i PPT og skolehelsetjeneste får praktiske og anvendelige verktøy gjennom Zippys venner.

Forskning i Norge viser at programmet gir økt mestring, bedre faglig fungering, bedre klassemiljø og mindre mobbing.

Les mer om Zippys venner på Voksne for barns nettsider.

Kontakt

Voksne for barn
Hilde Elvevold Randgaard
fagkoordinator i Zippys venner
hilde.randgaard@vfb.no
97 03 15 88