Tilskudd til nærmiljøanlegg

Av: Lene Sjølie / Publisert: 13.07.2012 / Oppdatert: 07.08.2018
Illustrasjonsbilde av gutt som ser på fotballkamp
Spillemidler kan være en viktig finansieringskilde for å etablere nye aktivitetsanlegg i og utenfor skolegården.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Inntil 50 prosent av anleggskostnadene. Mye av arbeidet kan gjøres på dugnad.

Når: På høsten, varierer fra kommune til kommune (vanligvis 15. oktober eller 1. november)

Om tilbudet

Spillemidler til nærmiljøanlegg. Det kan søkes om 50 prosent av godkjent kostnad, maks. 300 000 kroner.

Hvorfor er dette viktig?

Viktig finansieringskilde for å etablere nye aktivitetsanlegg i og utenfor skolegården.

Kontakt

Kontakt kommunal saksbehandler i kommunen - se oversikt

Eventuelt:

Therese Surdal Lahus
rådgiver idrett, anleggsutvikling og friluftsliv
35 91 74 32/99 27 65 30
therese.lahus@t-fk.no

Marte Aksnes
rådgiver idrett, anleggsutvikling og friluftsliv
35 91 72 79/ 915 25 278
marte.aksnes@t-fk.no 

Sentralbord 35 91 70 00

Mer info om tilskudd til nærmiljøanlegg

Les mer om spillemidler på våre nettsider eller på www.idrettsanlegg.no.