Skoleprogrammet VIP

Av: Lene Sjølie / Publisert: 30.01.2013 / Oppdatert: 31.01.2018
VIP har elevenes læringsmiljø i fokus. Klassemiljø og relasjonsbygging er grunnleggende.
Foto: Skoleprogrammet VIP
Åpne

Pris: Kursing er gratis, men skolen må stille med lokale og lunsj. Elevheftet «Sånn er livet (2017)» og ressursheftet for lærere og helsepersonell betales av skole/fylkeskommune. 10 kroner for elevheftet og 12 kroner for ressursheftet.

Når: Fortløpende

Om tilbudet

Et universalforebyggende skoleprogram for Vg1-elever på videregående skole. Opplæringskonferanse for nye skoler hvor alt personell pluss lokal psykisk helsetjeneste deltar. Arrangeres på egen skole.

Erfaringskonferanser/nettverkssamlinger etter avtale for skoler og helsetjenester som allerede benytter VIP-programmet. Elevheftet «Sånn er livet (2017) er tilgjengelig på bokmål. Fra høsten 2018 også tilgjengelig på samisk, nynorsk og engelsk. Ressursheftet for lærere og helsepersonell er to hefter i ett, og er tilgjengelig på bokmål nå, mens neste utgave også kommer på nynorsk (høsten 2018).

Hvorfor er dette viktig?

VIP har elevenes læringsmiljø i fokus. Klassemiljø og relasjonsbygging er grunnleggende. Dette er i tråd med forskning om at tidlig intervensjon er av stor betydning for god prognose.

VIP handler også om å gi skolens egne lærere, rådgivere og helsepersonell bedre forutsetninger for å oppdage og møte elever som strever psykisk for deretter å kunne yte raskere hjelp og støtte.

VIP-makkerskap

VIP-makkerskap er et skolestartopplegg for bedre læringsmiljø. VIP tilbyr opplæringsseminar for nøkkelpersonell.

Empatisk kommunikasjon

Vi tilbyr kurs og veiledning i bruk av en metode for samtale.

Kontakt

Skoleprogrammet VIP
Lærings- og mestringssenteret, Vestre Viken HF
Espen Hansen
leder
espen.hansen@vestreviken.no
995 72 518

Mer informasjon

Les mer på www.skoleprogrammetVIP.no.