Skolefrukt til elevene – flere muligheter

Av: Lene Sjølie / Publisert: 13.07.2012 / Oppdatert: 05.02.2018
Frukt på skolen er et bidrag til gode kostholdsvaner.
Foto: Skolefrukt
Åpne

Om tilbudet

Alle norske grunnskoler har tilbud om abonnementsordningen Skolefrukt. Elevene får en frisk frukt eller grønnsak hver dag. Det kan enten være foreldrebetalt ordning eller at skolen oppretter felles bestilling som blir betalt av kommunen, skolen, FAU eller andre.

Hvorfor er dette viktig?

I tråd med myndighetenes kostråd, er formålet å stimulere til økt inntak av frukt og grønnsaker blant grunnskoleelever. Skolefrukt er også et verktøy for å oppfylle myndighetenes retningslinjer for mat og måltider i skolen. Frukt på skolen er et bidrag til gode kostvaner som er viktig for helsa på kort og lang sikt.

Kontakt

Skolefrukt
support@skolefrukt.no
815 20 123

Mer informasjon

For mer informasjon se www.skolefrukt.no.