Skilsmissegrupper i barnehager og skoler

Av: Lene Sjølie / Publisert: 22.05.2015 / Oppdatert: 30.01.2018
Å delta i gruppe gir barn og ungdom en mulighet til å snakke om skilsmissen og gjør dem bedre rustet til å møte utfordringene de møter i hverdagen.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Pris: 18 000 kroner for dagskurset «Hvordan drive skilsmissegrupper» (inntil 30 deltakere) + reise og eventuell overnatting

Når: Fortløpende

Om tilbudet

Veiledningspakker og kurs for å starte opp og drifte skilsmissegrupper for barn/unge i barnehager og skole. Programmet ønsker å møte barna og ungdommens behov på deres premisser og på deres egne arenaer når mor og far går fra hverandre.

Hvorfor er dette viktig?

30 000 barn og unge opplever årlig at mor og far går fra hverandre. Skilsmisse er kanskje den største sorgen barnet har opplevd. Å delta i gruppe gir dem en mulighet til å snakke om skilsmissen med andre barn eller ungdom i samme situasjon, og med noen andre voksne enn foreldrene. Det gjør dem bedre rustet til å møte utfordringene de møter i hverdagen.

Kontakt

Voksne for barn
Heidi S. Fossen
kurskoordinator
heidi.fossen@vfb.no
907 65 980

Mer informasjon

Se Voksne for Barns nettsider www.vfb.no/kurs for mer informasjon.