Produktliste for smaksatte meierivarer

Av: Guro Høydal / Publisert: 26.06.2017 / Oppdatert: 24.05.2019
To jenter i kantine
Produktlista anbefales brukt i alle skolekantiner.
Foto: Kadett UB
Åpne

Om tilbudet

Produktlista oppfyller Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen og anbefales brukt i alle skolekantiner. Det er også utviklet en egen mal kantinene kan bruke som drikkemeny ved å fylle ut hvilke type drikker de tilbyr. 

Last ned produktlista her som PDF-fil.

Last ned mal for drikkemeny her som Word-fil.

Hvorfor er dette viktig?

Mange smaksatte meierivarer og andre leskedrikker inneholder mye tilsatt sukker som er svært ugunstig for elevenes læring, konsentrasjon og helse.

Kontaktpersoner

Guro Høydal 
rådgiver, team folkehelse, idrett og friluftsliv
guro.hoydal@t-fk.no 
470 83 927

Jorunn Borge Westhrin
leder helsefremmende skoler og barnehager
jorunn-borge.westhrin@t-fk.no 
920 94 996